Image

Konsultacje projektu

Wniosek na potrzeby projektu budowlanego
Poniżej udostępniono do pobrania wniosek do zgłaszania uwag i propozycji dla zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 42/45 na odcinku Kluczbork – początek obwodnicy m. Praszka”. [2021.12.07]

wniosek PDFwniosek DOC

Wypełniony i podpisany wniosek mogą Państwo przesłać do dnia 14.01.2022 r. (data nadania), w jednej z poniżej wymienionych form:

  • pocztą tradycyjnną na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole,
  • poprzez email: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl.

Posiedzenie ZOPI

W dniu 21.06.2023 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 42/45 na odcinku Kluczbork – początek obwodnicy m. Praszka”. Poniżej udostępniono do pobrania prezentacje. [2023.06.21]