Dane kontaktowe

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Image
SKARB PAŃSTWA
GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez:
GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

NIP: 754-00-03-773

E-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl
Tel: 77 401 63 00
Fax: 77 454 44 68

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Image
Pracownia Projektowa "PROKOM"
Kazimierz Kurowski

ul. Ozimska 8
45-057 Opole

NIP: 754-102-65-00

Tel: 77 454 55 21
Fax: 77 454 55 21

Przedmiot inwestycji

Rozbudowa drogi krajowej nr 42/45 na odcinku Kluczbork – początek obwodnicy m. Praszka.