Rozbudowa drogi krajowej nr 42/45
na odcinku Kluczbork – początek obwodnicy m. Praszka

Zakres rozbudowy drogi krajowej nr 42/45 obejmuje:

 • rozbudowa i wzmocnienie/wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni – dostosowanie do obciążenia 115 kN/oś i prognozowanego ruchu,
 • rozbudowę skrzyżowań o pasy lewoskrętu,
 • budowę dodatkowych jezdni drogi głównej – zapewniających obsługę terenów przyległych i do wykorzystania jako ciągi pieszo-rowerowe,
 • budowę nowego mostu w km 37+087 w m. Bogdańczowice,
 • przebudowę istniejących przepustów drogowych ,
 • budowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych,
 • przebudowę i budowę zatok autobusowych,
 • przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowę wysp dzielących – azyli na przejściach dla pieszych,
 • budowę wysp dzielących na wlotach do miejscowości – spowalniających ruch pojazdów,
 • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę i zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia,
 • wycinkę kolidujących drzew.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Zakresem opracowania objęto drogę krajową nr 42/45 w km 37+000 do km 48+078.

Znajduje się w granicach administracyjnych województwa opolskiego – powiat kluczborski, gmina Kluczbork oraz powiat oleski, gmina Gorzów Śląski.

Droga krajowa nr 42/45 przebiega przez teren miejscowości Bogdańczowice, Biadacz-Wrzosy, Biadacz, Biadacz-Przybkowice, Biadacz-Kamienisko, Dębina, Gorzów Śląski-Karłów.

Teren przyległy stanowią zabudowa domów jednorodzinnych oraz grunty rolne.

Wytrzymała konstrukcja

Zwiększenie nośności konstrukcji jezdni umożliwi swobodny przejazd ciężkich pojazdów.

Bezpiecznie do celu

Poprawa bezpieczeństwa warunków ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów jest priorytetem inwestycji.

Płynność ruchu pojazdów

Poprawa płynności ruchu pojazdów to oszczędność czasu i komfort podróżowania.

Podmiot zamawiający

SKARB PAŃSTWA
GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z siedzibą w Warszawie,
reprezentowany przez:

GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6

45-085 Opole

Jednostka projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA „PROKOM”

KAZIMIERZ KUROWSKI

ul. Ozimska 8

45-057 Opole

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

 • klasa drogi „GP” główna ruchu przyspieszonego
 • prędkość projektowa na terenie zabudowy Vp=60 km/h
 • prędkość projektowa poza terenem zabudowy Vp=80 km/h
 • obciążenie 115kN/oś
 • szerokość jezdni w przekroju ulicznym 7,00m (w tym jezdnia 2x3,50m)
 • szerokość jezdni w przekroju drogowym 8,00m (w tym jezdnia 2x3,50m)
 • podstawowa szerokość chodnika 2,00m
 • podstawowa szerokość ścieżki pieszo-rowerowej 3,00m